Energetisch Morfologisch Bloedonderzoek
 • Home
 • Energetisch Morfologisch Bloedonderzoek

EMB

“It’s in your blood or not…”

Energetische Morfologische Bloedtest

De  EMB-bloedtest is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. Deze onderzoeksmethode heeft zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Ongeveer  70-80% van de patiënten merkt verbetering; patiënten herkennen zich in de uitslag.

Bij Brafelife bieden wij Energetische Morfologische Bloedtesten (EMB) aan. Door middel van een paar druppels bloed uit jouw vinger is het mogelijk om uitgebreide informatie over jouw lichaam te verkrijgen. Dit maakt het mogelijk om eventuele verstoringen (voedingstekorten en/of sluimerende ziektes) in het lichaam die ten grondslag liggen aan bepaalde klachten snel te detecteren en gericht te verhelpen.

De test geeft veel informatie omtrent de status van jouw gezondheid en aanwezige gezondheidsproblemen. Wij voorzien jou van een leefstijladvies, een voedingsadvies en een suppletieadvies.

Welke verstoringen van het lichaam kunnen er o.a. worden aangetoond met deze test?

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring
 • Parasiet- en schimmelbelasting
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel (bijv. vitamine B3 tekort, vitamine A, etc.)
 • Mineralenpanel (bijv. magnesiumtekort of zinktekort, etc.)
 • Toxische belasting
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie (alvleesklier/insulineresistentie)

Tevens worden andere reguliere waardes gemeten en geanalyseerd zoals:

 • Trombocyten (bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen
 • Witte bloedcellen
 • Hemoglobine (Hb en ijzer)

Inhoud: 

2 consults + bloedonderzoek

Tijdens het eerste consult bespreken wij een door jou vooraf ingevulde vragenformulier om jouw (medische) achtergrond in kaart te brengen en wordt er een bloedtest afgenomen.

Na laboratoriumonderzoek, wordt er een vervolgconsult gepland waarbij we jouw bloeduitslagen bespreken met bijbehorende behandelplan bestaande uit voedingsadvies en indien van toepassing gericht suppletie advies.